ЛЯТНА ДЕТСКА АКАДЕМИЯ 2018

2-13 ЮЛИ 2018

  1. Класна стая Начално програмиране” с ръководители преподаватели от катедра „Информатика” на РУ „Ангел Кънчев”. За деца от 10-13 години.

  2. Класна стая „Пантомима” с ръководител Мария Неделчева. За деца от 11 до 15 години.

  3. Класна стая Играем си на куклен театър с ръководител актрисата Деница Дончева. За деца от 11 до 13 години.

  4. Класна стая ”Рисуване с ръководител Екатерина Атанасова.  За деца от 12 до 15 години.

  5. Класна стая Оцеляване в дивата природа” с ръководители Бисер Енчев и Стоян Стоянов-Комитски. За деца от 12-14 години. 

  6. Класна стая „В чудния свят на растенията” с ръководител д-р Петя Ангелова, от РУ”Ангел Кънчев”.  За деца от 12 до 15 години.

  7. Класна стая „От нищо нещо” с ръководител Юлия Андонова. За деца от 12 до 14 години.

  8. Професионално ателие „Културно-историческо наследство и археология” с ръководители специалисти от Исторически музей - Русе. За младежи от 14 до 18 години. 

  9. Класна стая Дебати и ораторска реч –с ръководител Магдалена Желязкова. За деца от 14 до 16 години. 

  10. Класна тая „Фотография” - с ръководител  Петър Стаменков- фотограф. За деца от 14 до 17 години. 

  11. Класна стая „Съвременен танц” – Деница Дудева, хореограф от студио за съвременен танц „Фрийдъм”. За деца от 11-14 години.

 

Желанието си за участие децата могат да заявят в офиса на Фондация „Бистра и Галина” до 26.06.2018 г. като подадат автобиография, копие от бележника с годишния успех и посочат първо и второ желание. За информация тел.: 082  82 33 44, mobile – 0885 562220, работно време: от 8.00ч. до 17.00 ч.